Q&A

Här kan du ställa din fråga gällande tävlingen. Alla frågor förblir anonyma och postas löpande nedan. Det kan ta ett par dagar innan varje fråga besvaras men kommer alltid dyka upp här under.

Måste ritningarna vara i angiven skala? Eller får man man anpassa skalan på ritningarna så ens byggnad framställs på bästa möjliga sätt?

För att förslagen ska bli jämförbara så vill vi att de är i samma skala. Observera att vi justerat skalorna i tidigare svar här på Q&A.

Är det stående eller liggande format på A3-planscherna som gäller vid inlämning?

Vi föredrar liggande format.

Jag har en fråga angående den planbeskrivning och plankarta som publicerats. Är det okej att göra vissa avsteg från de bestämmelser och förutsättningar som ges? Exempelvis flytta platsen där skärmtak får placeras till mark som ej får bebyggas (inom planområde)?

Det går bra att göra mindre avvikelser från planprogrammet så länge ni håller er inom planområdet.

Hej! Jag studerar till Civlingenjör inom arkitektur och undrar om det är okej för mig att delta i tävlingen?

Det går tyvärr inte. Men om du bildar grupp med en person från en arkitektskola så får ni delta tillsammans. Se även tidigare svar på Q&A.

Gäller gränsen på 2000 kvm endast de delar av byggnaden som är inomhus, eller skulle gränsen även innefatta en, i alla riktningar, kringbyggd yta utan tak?

Gränsen gäller byggnaden.

Om nockhöjden på själva taket inte överstiger 6 m, är det då tillåtet med en struktur som håller upp taket, men som i sig är högre?

Det går bra.

INFORMATION

Det var tidigare 3 länkar med foton att ladda ner. Nu har vi lagt upp en extra länk med mer bilder, detta är länk nr 4. Här ligger lite mer bilder över platsen där servicestationen ska byggas.

Vi är två studenter som under våren genomfört vårt examensarbete i arkitektur. De senaste veckorna har vi påbörjat arbetet med tävlingen om framtidens servicestation men det slog oss att vi inte är studenter så länge till. Vad tror du, är det okej att vi skickar in ett tävlingsförslag?

Det är ok att vara med om man gick ut i våras, dvs var inskriven som student 31 maj i år.

Kan man delta om man tagit examen 2021 vid KADK (arkitektskolan i Köpenhamn)?

Det är ok att vara med om man gick ut i våras, dvs var inskriven som student 31 maj i år.

Är tävlingen stängd för studenter som tar examen från arkitekturskolan nu i juni?

Det är ok att vara med om man gick ut i våras, dvs var inskriven som student 31 maj i år.

Det här min första tävling jag deltar i (börjar mitt tredje år på Arkitektprogrammet LTH efter sommaren).
Har därför ingen större rutin kring såna här tävlingar/upplägg.
Allt är supertydligt beskrivet men vill bara dubbelkolla några saker:
- Är det okej för mig att skicka in en ansökan även om jag inte läst färdigt 3 år på arkitektprogrammet än?
- Behöver jag anmäla mig på något sätt eller är det bara att skicka in mitt förslag senast 12 augusti?

Det är ok att vara med om man gick ut i våras, dvs var inskriven som student 31 maj i år.

Jag läser min sista termin på arkitektprogrammet, och kommer troligtvis ha fått min examen registrerad innan sista inlämningsdatum. Har jag ändå möjlighet att delta i tävlingen, då jag är inskriven på en av arkitektskola nu när tävlingen annonseras?

Det är ok att vara med om man gick ut i våras, dvs var inskriven som student 31 maj i år.

Jag har precis gått klart mitt tredje år på arkitektutbildningen på KTH. Jag kommer att ta ett studieuppehåll för att göra praktik nästkommande läsår. Jag undrar hur ni ställer er till det i förhållande till att ni skriver att man måste vara inskriven på en arkitektutbildning. Kan jag vara med och tävla ändå? Jag kommer återgå till utbildningen igen efter min praktik.

Det är ok för dig att vara med. Det viktiga är att du var inskriven när tävlingen utlystes, dvs 31 maj i år.

Jag gör examensarbete nu under vårterminen och kommer förhoppningsvis ta ut min examen i sommar. Kan jag delta i tävlingen? Jag kommer alltså vara student under den största delen av tävlingsperioden men det är lite på gränsen och vill gärna vara på den säkra sidan

Det är ok att vara med om man gick ut i våras, dvs var inskriven som student 31 maj i år.

Må man deltage i konkurrencen dersom man bliver færdig på arkitektskolen sommer 2021?

Det är ok att vara med om man gick ut i våras, dvs var inskriven som student 31 maj i år.

Hur låst är det med skala 1:100 på planer, sektion och fasader? Om en byggnader når upp till 1000-2000 kvm finns det inte en chans att det platsar på en A3 i 1:100
Finns det möjlighet att göra ritningarna i en annan skala än 1:100 och 1:400?

Eftersom vi begränsat ritningsformatet till A3 ändrar vi skalorna till 1:200 respektive 1:500 istället för 1:100 och 1:400.

Jag undrar över maxhöjden på 6m, gäller det nockhöjd på så att säga ”bebodd” yta. Eller får man exempelvis ha en högre struktur som bär upp en skylt.

Maxhöjden 6m gäller nockhöjden på byggnaden. Det är möjligt att utöver detta lägga till struktur för skylt.

Jag läser mastern på arkitekturprogrammet på Chalmers, jag skulle vilja göra projektet tillsammans med min partner som läser maskinteknik på Chalmers, får han delta trots att han inte är en arkitektstudent?

En i laget måste vara inskriven på arkitektskola, övriga i laget kan delta som medverkande förslagsställare om de inte är inskriven på arkitektskola.

Det här min första tävling jag deltar i (börjar mitt tredje år på Arkitektprogrammet LTH efter sommaren).
Har därför ingen större rutin kring såna här tävlingar/upplägg.
Allt är supertydligt beskrivet men vill bara dubbelkolla några saker:
- Är det okej för mig att skicka in en ansökan även om jag inte läst färdigt 3 år på arkitektprogrammet än?
- Behöver jag anmäla mig på något sätt eller är det bara att skicka in mitt förslag senast 12 augusti?

Nej, du behöver inte anmäla dig på något sätt.
Det är bara att skicka in ditt förslag senast den 12 augusti.

Ställ en fråga